Przetargi

Firma VARDIOEDGE Sp. z o.o. publikuje następujące zapytania ofertowe:

 1. Zapytane nr 1.2/1 – z dniem 04.05.2017 r. Zamawiający unieważnia zapytanie ofertowe nr 1.2/1 z uwagi na błędy formalne, zapytanie zostanie powtórzone
 2. Zapytanie nr 1.2/2 z dnia 04.05.2017 r. – Zapytanie nr 1.2/2 z dnia 04.05.2017 r. – na kompleksową usługę doradczą której efektem końcowym będzie opracowanie nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności Zamawiającego. Opracowany model biznesowy zostanie zaprezentowany we wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu do działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.
  Pobierz plik
  Data: 04.05.2017
  Informacja o unieważnieniu postępowania nr 1.2/2
  Pobierz plik
  Data 17.05.2017
 3. Zapytanie nr 1.2/3 z dnia 19.05.2017 r. – na kompleksową usługę doradczą której efektem końcowym będzie opracowanie nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności Zamawiającego. Opracowany model biznesowy zostanie zaprezentowany we wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu do działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.
  Pobierz plik
  Data: 19.05.2017Informacja o wyniku zapytania ofertowego 1.2/3
  Pobierz plik
  Data: 02.06.2017