Polityka jakości

 

POLITYKA JAKOŚCI

VARIOEDGE Sp. z o.o. jest firmą wykonawczo-projektową, która wspiera klientów na rynkach krajowych i zagranicznych, zapewnia profesjonalną pomoc techniczną, popartą doświadczeniem, w celu zapewnienia budowy najwyższej jakości sieci w sektorze ICT.

Głównym celem jakościowym VARIOEDGE Sp. z o.o. jest spełnianie potrzeb, oczekiwań i wymagań Klientów oraz innych Stron Zainteresowanych, a także przestrzeganie wymagań prawnych i obowiązujących norm na każdym etapie realizacji usług.

Aby pracownikom zagwarantować stabilne środowisko pracy a Klientom spełnianie wymagań prawnych, zarząd firmy deklaruje przestrzeganie przepisów prawa pracowniczego we wszystkich krajach, w których VARIOEDGE Sp. z o.o. podejmuje swoje działania.

 

Politykę jakości realizujemy poprzez:

  • identyfikację obecnych i przyszłych potrzeb Klientów,
  • dotrzymywanie ustaleń zawartych w umowach, wiążących nas z Klientami,
  • zapewnienie profesjonalnego sprzętu i wyposażenia gwarantującego utrzymanie wysokiego poziomu efektywności usług,
  • prowadzenie szkoleń z zakresu technik światłowodowych i strukturalnych dla naszych Klientów,
  • podnoszenie kwalifikacji i stopnia wykorzystania potencjału pracowników,
  • szybkie reagowanie na potrzeby i propozycje zgłaszane przez naszych Klientów,
  • wdrażanie na rynek nowych rozwiązań telekomunikacyjnych w tym autorskie rozwiązania i systemy światłowodowe,
  • kształtowanie przekonań, że za jakość i wizerunek firmy odpowiedzialny jest każdy pracownik na swoim stanowisku pracy i przy każdym kontakcie z Klientem.

 

 

Zobowiązuję się do ciągłego doskonalenia skuteczności wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością. Zapewniam, że polityka jakości jest znana, rozumiana i realizowana przez wszystkich pracowników firmy, a nadzór nad jej realizacją będę sprawował osobiście.

 

 Prezes Zarządu

 

Rogoźnica, 14.05.2019